P.C.R.

Program politic

Partidul Comunist Român este un partid al oamenilor muncii de la oraşe şi sate, toţi cei ce cu mintea şi braţele contribuie la progresul social.

citește tot…

Statutul

Dispoziţii generale
A.  Denumirea, semnul permanent (stema), semnul electoral, imnul și steagul partidului
Art. 1. Denumirea partidului este:Partidul Comunist Român, prescurtat PCR.

citește tot…

Scurt istoric

Pentru a înţelege corect locul şi rolul Partidului Comunist Român în istoria ţării noastre, trebuie să privim, mai întâi, la originile mişcării muncitoreşti şi ale răspândirii marxismului în România.
În perioada de început a mişcării muncitoreşti, acţiunile de luptă ale muncitorimii au fost spontane şi izolate.

citește tot…

Documente

Go To Top